2024-05-16
69_71b8ef8262ea8fafbb6d353d42535e6f.jpg

Pagrindinio priėmimo metu prašymai nevertinami, jų vertinimas pradedamas pasibaigus prašymų pateikimui.

Prašymai vertinami:

  • nuo gegužės 11 d. – į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases;
  • nuo gegužės 16 d. – į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes;
  • nuo gegužės 16 d. – į bendrojo ugdymo mokyklų 1 ir 5 klases;
  • nuo birželio 1 d. – į bendrojo ugdymo mokyklų 9 / I gimnazines klases ir III gimnazines klases.

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į mokyklas CEPIS Tvarkytojai per 10 darbo dienų įvertina prašymus į ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1, 5, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases.

Įvertinus  prašymą:

1. tėvus (globėjus, rūpintojus) apie skirtą vietą mokykloje CEPIS informuoja elektroniniu laišku. Informaciją apie savo vaiką galima pasitikrinti prisijungus prie CEPIS adresu: https://svietimas.telsiai.lt/   arba atvykus į mokyklą;

2. tėvai (globėjai, rūpintojai), gavę pranešimą apie skirtą vietą mokykloje, per 10 darbo dienų privalo CEPIS pasirašyti sutartį ir pateikti mokyklai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją), pirmumo teisę patvirtinančius dokumentus, jei vaikas priimamas pirmumą suteikiančių kriterijų tvarka, vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentą, liudijantį turimus mokymosi pasiekimus;

3. tėvai (globėjai, rūpintojai), negalintys CEPIS pasirašyti sutarties per nurodytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę), apie tai turi informuoti mokyklos direktorių raštu (elektroniniu laišku ar registruotu laišku);

4. tėvams (globėjams, rūpintojams) nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų mokyklai, sutartis nesudaroma, ir vaikas netenka vietos mokykloje. Dėl priėmimo į mokyklą būtina nauja (pakartotina) registracija CEPIS.