2023-03-27
kaip-rasyti-prasyma.jpg

Pagrindinis prašymų priėmimas į Švietimo įstaigas vykdomas į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases nuo balandžio 3 d. 9.00 val. iki gegužės 31 d. 17.00 val.

Į Savivaldybės švietimo įstaigas pagrindinio priėmimo metu ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus: 1. vaikas šiuo metu ugdosi šioje įstaigoje; 2. vaikui, kuriam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; 3. vaikui, kuris turi įgimtų ar įgytų sutrikimų; 4. vaikui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių; 5. vaikui, kurį augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 6. vaikui, kurio broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą; 7. vaikui, kurio vienas iš tėvų yra bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo mokyklos mokinys, universiteto arba kolegijos nuolatinių studijų studentas; 8. vaikui, kurio nors vienas iš tėvų turi mažesnį nei 55 proc. darbingumo lygį; 9. vaikui, kurio vienas iš tėvų atlieka privalomą karo tarnybą.

Į Savivaldybės mokyklas pagrindinio priėmimo metu mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis, vidurinio ugdymo programą pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus: 1. vaikas šiuo metu mokosi šioje mokykloje; 2. vaikas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą); 3. vaikas turi įgimtų ar įgytų sutrikimų; 4. vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių; 5. vaiko broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą; 6. vaikas gyvena Telšių rajono savivaldybėje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą).