Rezultatai: 2

Prašymų vertinimas

Pagrindinio priėmimo metu prašymai nevertinami, jų vertinimas pradedamas pasibaigus prašymų pateikimui. Prašymai vertinami: nuo gegužės 11 d. – į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases; nuo gegužės 16 d . – į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes; nuo gegužės...

2023-06-01

Vaikų ir mokinių priėmimas į Telšių rajono savivaldybės mokyklas

Prašymai pildomi elektroniniu būdu Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės mokyklas informacinėje sistemoje (toliau – CEPIS) adresu https://svietimas.telsiai.lt/ . Vienu metu galima rinktis ne daugiau kaip dvi mokyklas (teikiant prašymą į bendrojo ugdymo mokyklas privaloma pasirinkti vieną mokyklą, kuri priskirta...

2023-12-11