Rezultatai: 2

Papildomas prašymų priėmimas į mokyklose laisvas vietas

2024-05-30

Prašymų vertinimas

Pagrindinio priėmimo metu prašymai nevertinami, jų vertinimas pradedamas pasibaigus prašymų pateikimui. Prašymai vertinami: nuo gegužės 11 d. – į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases; nuo gegužės 16 d . – į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes; nuo gegužės...

2023-06-01