Kontaktiniai asmenys:

Gediminas Gudas – koordinuoja mokinių priėmimą į mokyklas, vykdančias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,

tel. 8 444 60205; el. p. gediminas.gudas@telsiai.lt

 

Sandra Balnytė-Keburienė – koordinuoja vaikų priėmimą į įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,

tel. 8 444 52690; el. p. sandra.keburiene@telsiai.lt

 

Aurelija Trečiokienė – koordinuoja mokinių priėmimą į formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo švietimo mokyklas,

tel. 8 444 40213; el. p. aurelija.treciokiene@telsiai.lt