Dažniausiai užduodami klausimai

Tėvai (globėjai, rūpintojai) gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, per 10 darbo dienų informacinėje sistemoje privalo pasirašyti sutartį. Sutartį galima pasirašyti: Mobiliu parašu, USB parašu, Pažengusiu parašu, Smart ID arba nuvykus į mokyklą, pasirašyti iš sistemos atspausdintą sutartį.

Pasirašius tėvams (globėjams, rūpintojams) sutartį sistema informuoja, kad sutartis dalinai pasirašyta (šią sutartį dar turi pasirašyti mokyklos direktorius).

Tėvai (globėjai, rūpintojai) per 10 dienų nepasirašę sutarties ir neinformavę mokyklos, netenka vietos toje mokykloje ir sutartis su jais nesudaroma. Dėl priėmimo į mokyklą būtina nauja (pakartotina) registracija IS.

Trumpinių reikšmės: NVŠ - neformalus vaikų švietimas; FŠPU - formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

Prašymai į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo klases / grupes teikiami per sistemą nuo balandžio 15 d. 9.00 val. iki gegužės 31 d. 17.00 val.

Informuojame, kad prašymai į bendrojo ugdymo mokyklų 2, 3, 4, 6, 7, 8, II, IV klasėse esančias laisvas vietas teikiami nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d. Laisvas vietas bendrojo ugdymo mokyklose galima pažiūrėti paspaudus nuorodą https://svietimas.telsiai.lt/lt/istaigu-uzimtumas .

Ateikite į Švietimo ir sporto skyrių, 319 kab. ir Jūsų prašymas bus pateiktas į sistemą. Turėkite savo ir vaiko asmens dokumentus.

Atvykite į Švietimo ir sporto skyrių 319 kab.

Apie priėmimą sužinosite po birželio 1 d. Į elektroninio paštą gausite pranešimą Skirta vieta.

Informuojame, kad dėl Elektroninių valdžios vartų portalo atnaujinimo darbų Centralizuotas vaikų ir mokinių priėmimas stabdomas.

Tikimės, kad Elektroninių valdžios vartų portalo atnaujinimo darbai iki pirmadienio pasibaigs ir balandžio 3 d. 9.00 val. bus galima teikti prašymus prisijungus prie Telšių rajono savivaldybės Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į švietimo įstaigas informacinės sistemos.

Ikimokyklinės grupės:

nuo 2 iki 3 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2021 metais;

nuo 3 iki 4 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2020 metais;

nuo 4 iki 5 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2019 metais;

nuo 5 iki 6 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2018 metais;

nuo 2 iki 6 metų (mišri) – prašymai teikiami vaikų gimusių 2021, 2020, 2019, 2018 metais;

nuo 2 iki 6 metų (neįgaliems) – prašymai teikiami vaikų gimusių 2021, 2020, 2019, 2018 metais;

nuo 2 iki 4 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2021, 2020 metais;

nuo 3 iki 6 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2020, 2019, 2018 metais;

nuo 4 iki 6 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2019, 2018 metais;

nuo 4 iki 6 metų (mišri) – prašymai teikiami vaikų gimusių 2019, 2018 metais;

Priešmokyklinės grupės:

nuo 5 iki 7 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2017, 2018 metais;

nuo 4 iki 7 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2017, 2018 metais;

Prašymai pildomi elektroniniu būdu IS adresu https://svietimas.telsiai.lt/

Prašymai teikiami baigus: ikimokyklinio ugdymo programą; priešmokyklinio ugdymo programą; pradinio ugdymo programą; pagrindinio ugdymo programos 1 dalį, pagrindinio ugdymo programos 2 dalį; – Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos aprašo 9 punktas:

9. Pagrindinis prašymų priėmimas į Švietimo įstaigas IS vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

9.1. į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

 

Pagrindinio priėmimo metu prašymai nevertinami, jų vertinimas pradedamas pasibaigus prašymų priėmimui. Tvarkytojas per 15 darbo dienų įvertina prašymus, pateikia sąrašus įstaigoms (Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos aprašo 26 punktas).

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos apraše rašoma (27 punktas):

27. Į Savivaldybės mokyklas pagrindinio priėmimo metu mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis, vidurinio ugdymo programą pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus:

27.1. vaikas šiuo metu mokosi šioje mokykloje;

27.2. vaikas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą);

27.3. vaikas turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;

27.4. vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

27.5. vaiko broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;

27.6. vaikas gyvena Telšių rajono savivaldybėje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą).

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos aprašo 31.2. rašoma:

31.2. tėvai (globėjai, rūpintojai), gavę pranešimą apie skirtą vietą mokykloje, per 10 darbo dienų privalo pateikti mokyklai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją), pirmumo teisę patvirtinančius dokumentus, jei vaikas priimamas pirmumą suteikiančių kriterijų tvarka, vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentą, liudijantį turimus mokymosi pasiekimus ir IS pasirašyti sutartį;

8. Prašymai pildomi elektroniniu būdu IS adresu https://svietimas.telsiai.lt/ . Vienu metu galima rinktis ne daugiau kaip dvi švietimo įstaigas.