Kviečiame tėvelius registruoti vaikus į pasirinktas ugdymo įstaigas

 

Šiuo metu prašymai nepriimami - vyksta testavimas

Registracija

Dažniausiai užduodami klausimai

Prisijungti prie registravimo sistemos galima tik iš Lietuvos interneto paslaugų tiekėjams priskirtų IP adresų ir turint galimybę autentifikuotis per elektroninius valdžios vartus. Prisijungus prie sistemos pateikti elektroninį prašymą gali tik tuo atveju, jei Telšių rajone gyvenamą vietą deklaravę abu – prašymą pateikiantis prie sistemos prisiregistravęs tėvas ir vaikas dėl kurio pateikiamas prašymas. Registrų centras neteikia duomenų apie globą, todėl globėjai ar kiti asmenys elektroniniu būdu pateikti prašymo negali. Asmenys neturintys galimybių paduoti prašymus elektroniniu būdu, prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje.

Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti būsimųjų pirmokų, keičiančių mokyklas, pereinančių iš progimnazijas į gimnazijas, atvykusių gyventi į miestą, tėvai. Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą (penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę) toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia laisvos formos prašymą mokykloje.

Telšių rajono savivaldybė tik surinks prašymus, pateiktus elektroniniu būdu ir perduos juos ugdymo įstaigoms, kurios toliau savarankiškai tvarkys sąrašus ir komplektuos klases.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Sudariusi priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustato mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuoja prašymus pateikusius asmenis, kokius dokumentus (teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą, mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą, specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus) ir kada jie turi pateikti mokyklos direktoriui.

Domėkitės mokyklos į kurią paduotas prašymas internetinėje svetainėje.