Papildomas prašymų priėmimas į laisvas vietas švietimo įstaigose

Prašymai į laisvas vietas 1–12 klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupėse, ikimokyklinio ugdymo grupėse 2023–2024 mokslo metams bus priimami nuo rugpjūčio 1 d. 9.00 val. iki rugpjūčio 20 d.

Prašymai į laisvas vietas Telšių meno mokykloje ir Telšių sporto ir rekreacijos centre bus priimami nuo rugpjūčio 15 d. 9.00 val. iki rugsėjo 10 d.

Anksčiau pateikti prašymai bus anuliuojami be įspėjimo.

Registracija

Dažniausiai užduodami klausimai

Tėvai (globėjai, rūpintojai) gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, per 10 darbo dienų informacinėje sistemoje privalo pasirašyti sutartį. Sutartį galima pasirašyti: Mobiliu parašu, USB parašu, Pažengusiu parašu, Smart ID arba nuvykus į mokyklą, pasirašyti iš sistemos atspausdintą sutartį.

Pasirašius tėvams (globėjams, rūpintojams) sutartį sistema informuoja, kad sutartis dalinai pasirašyta (šią sutartį dar turi pasirašyti mokyklos direktorius).

Tėvai (globėjai, rūpintojai) per 10 dienų nepasirašę sutarties ir neinformavę mokyklos, netenka vietos toje mokykloje ir sutartis su jais nesudaroma. Dėl priėmimo į mokyklą būtina nauja (pakartotina) registracija IS.

Trumpinių reikšmės: NVŠ - neformalus vaikų švietimas; FŠPU - formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

Prašymai į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo klases / grupes teikiami per sistemą nuo balandžio 15 d. 9.00 val. iki gegužės 31 d. 17.00 val.

Informuojame, kad prašymai į bendrojo ugdymo mokyklų 2, 3, 4, 6, 7, 8, II, IV klasėse esančias laisvas vietas teikiami nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d. Laisvas vietas bendrojo ugdymo mokyklose galima pažiūrėti paspaudus nuorodą https://svietimas.telsiai.lt/lt/istaigu-uzimtumas .

Ateikite į Švietimo ir sporto skyrių, 319 kab. ir Jūsų prašymas bus pateiktas į sistemą. Turėkite savo ir vaiko asmens dokumentus.