Kviečiame tėvus (globėjus, rūpintojus) registruoti vaikus į pasirinktas ugdymo įstaigas

Prašymai 2023–2024 mokslo metams priimami nuo balandžio 1 d. 8.00 val. iki gegužės 31 d. 17.00 val. į:

– ikimokyklinio ugdymo grupes;

– priešmokyklinio ugdymo grupes;

– 1 klases;

– 5 klases;

– 9 / I gimnazijos klases;

– III gimnazijos klases.

Anksčiau pateikti prašymai bus anuliuojami be įspėjimo.

Registracija

Dažniausiai užduodami klausimai

Ikimokyklinės grupės:

nuo 2 iki 3 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2021 metais;

nuo 3 iki 4 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2020 metais;

nuo 4 iki 5 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2019 metais;

nuo 5 iki 6 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2018 metais;

nuo 2 iki 6 metų (mišri) – prašymai teikiami vaikų gimusių 2021, 2020, 2019, 2018 metais;

nuo 2 iki 6 metų (neįgaliems) – prašymai teikiami vaikų gimusių 2021, 2020, 2019, 2018 metais;

nuo 2 iki 4 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2021, 2020 metais;

nuo 3 iki 6 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2020, 2019, 2018 metais;

nuo 4 iki 6 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2019, 2018 metais;

nuo 4 iki 6 metų (mišri) – prašymai teikiami vaikų gimusių 2019, 2018 metais;

Priešmokyklinės grupės:

nuo 5 iki 7 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2017, 2018 metais;

nuo 4 iki 7 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2017, 2018 metais;

Prašymai pildomi elektroniniu būdu IS adresu https://svietimas.telsiai.lt/

Prašymai teikiami baigus: ikimokyklinio ugdymo programą; priešmokyklinio ugdymo programą; pradinio ugdymo programą; pagrindinio ugdymo programos 1 dalį, pagrindinio ugdymo programos 2 dalį; – Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos aprašo 9 punktas:

9. Pagrindinis prašymų priėmimas į Švietimo įstaigas IS vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

9.1. į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

 

Pagrindinio priėmimo metu prašymai nevertinami, jų vertinimas pradedamas pasibaigus prašymų priėmimui. Tvarkytojas per 15 darbo dienų įvertina prašymus, pateikia sąrašus įstaigoms (Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos aprašo 26 punktas).

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos apraše rašoma (27 punktas):

27. Į Savivaldybės mokyklas pagrindinio priėmimo metu mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis, vidurinio ugdymo programą pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus:

27.1. vaikas šiuo metu mokosi šioje mokykloje;

27.2. vaikas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą);

27.3. vaikas turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;

27.4. vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

27.5. vaiko broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;

27.6. vaikas gyvena Telšių rajono savivaldybėje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą).