Prašymų teikimas į Telšių rajono savivaldybės mokyklas 2024–2025 mokslo metams

Informuojame, kad prašymų teikimas 2024–2025 mokslo metams į Telšių rajono savivaldybės mokyklas pradedamas 2024 m. vasario mėnesį.

Prašymai pildomi elektroniniu būdu Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės mokyklas informacinėje sistemoje (toliau – CEPIS) adresu https://svietimas.telsiai.lt/ . Vienu metu galima rinktis ne daugiau kaip dvi mokyklas (teikiant prašymą į bendrojo ugdymo mokyklas privaloma pasirinkti vieną mokyklą, kuri priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, priešingu atveju prašymas atšaukiamas arba grąžinamas tikslinti).

Pagrindinis prašymų priėmimas į mokyklas 2024–2025 mokslo metams CEPIS vykdomas:

– į ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes nuo vasario 1 d. 9.00 val. iki gegužės 15 d.;

– į naujai formuojamas 1 klases, 5 klases nuo vasario 10 d. 9.00 val. iki gegužės 15 d.;

– į naujai formuojamas 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases ir soc. įgūdžių (1 metai) grupes nuo vasario 20 d. 9.00 val. iki gegužės 31 d.;

– į naujai formuojamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases / grupes:

○ krepšinio (7-9 m. mergaitės; 11-15 m. berniukų; 13-14 m. berniukų); orientavimosi (7-10 m. FŠPU; 7-19 m. NVŠ); sunkiosios atletikos (7-19 m. NVŠ);

○ dailės ankstyvojo ugdymo, 1 klases (pradinio ugdymo), išplėstinio ugdymo; muzikos ankstyvojo ugdymo; 1 klases (pradinio ugdymo), išplėstinio ugdymo saviraiškos ugdymo;

  nuo vasario 15 d. 9.00 val. iki gegužės 10 d.

Prašymai į formuojamas ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo grupes ir 1, 5, 9 / I gimnazijos, III gimnazijos klases, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases / grupes pateikti anksčiau arba pasibaigus pagrindiniam priėmimo laikui, yra anuliuojami.

Papildomas prašymų priėmimas CEPIS į mokyklose laisvas vietas 2024–2025 metams vykdomas:

▪ nuo liepos 15 d. 9.00 val. iki rugpjūčio 10 d. į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;

▪ nuo rugpjūčio 1 d. 9.00 val. iki rugpjūčio 31 d. į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas.

Registracija

Dažniausiai užduodami klausimai

Gavus pranešimą „Patikslinkite mokslo metų pradžios datą“ reikia prisijungti prie CEPIS sistemos https://svietimas.telsiai.lt/

Paspauskite „Peržiūrėti“ gautą pranešimą ir paspauskite „Redaguoti“.

Pasirinkite visus reikiamus duomenis: „Mokslo metų pradžios datą“, „Ugdymo įstaigą 1“, „Klasė/grupė“ ir kitus.

Teisingai suvedus visus duomenis paspauskite „Išsaugoti ir pateikti“.

 

Trumpinių reikšmės: NVŠ - neformalus vaikų švietimas; FŠPU - formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

Prašymai į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo klases / grupes teikiami per sistemą nuo vasario 15 d. 9.00 val. iki gegužės 10 d. 24.00 val.

Informuojame, kad prašymai į bendrojo ugdymo mokyklų 2, 3, 4, 6, 7, 8, II, IV klasėse esančias laisvas vietas teikiami nuo liepos 15 d. iki rugpjūčio 10 d. Laisvas vietas bendrojo ugdymo mokyklose galima pažiūrėti paspaudus nuorodą https://svietimas.telsiai.lt/lt/istaigu-uzimtumas .

Atvykite į Švietimo ir sporto skyrių, 319 kab. ir Jūsų prašymas bus pateiktas į sistemą. Turėkite savo ir vaiko asmens dokumentus.