Pavienis prašymų priėmimas per mokslo metus

Per mokslo metus Informacinėje sistemoje (toliau – IS) organizuojamas pavienis prašymų priėmimas (prašymo tikslas – prašymas dėl įstaigos keitimo)  į laisvas vietas klasėse / grupėse.

Jei asmuo IS registruoja prašymą į nustatytą švietimo įstaigą prasidėjus mokslo metams, o joje nėra laisvų vietų, jis turi rinktis kitą tą pačią ugdymo programą vykdančią švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Asmuo pateikęs prašymą į švietimo įstaigą, kurioje nėra laisvų vietų – IS tvarkytojo (Švietimo ir sporto skyriaus specialisto) sprendimu pateiktas prašymas atšaukiamas.

Pavienio priėmimo metu asmenys į švietimo įstaigas priskiriami per 10 darbo dienų nuo prašymo IS padavimo datos.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, per 10 darbo dienų IS privalo pasirašyti sutartį ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją), vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentą, liudijantį turimus mokymosi pasiekimus.

Registracija

Naujienos

Dažniausiai užduodami klausimai

Trumpinių reikšmės: NVŠ - neformalus vaikų švietimas; FŠPU - formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

Prašymai į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo klases / grupes teikiami per sistemą nuo balandžio 15 d. 9.00 val. iki gegužės 31 d. 17.00 val.

Informuojame, kad prašymai į bendrojo ugdymo mokyklų 2, 3, 4, 6, 7, 8, II, IV klasėse esančias laisvas vietas teikiami nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d. Laisvas vietas bendrojo ugdymo mokyklose galima pažiūrėti paspaudus nuorodą https://svietimas.telsiai.lt/lt/istaigu-uzimtumas .

Ateikite į Švietimo ir sporto skyrių, 319 kab. ir Jūsų prašymas bus pateiktas į sistemą. Turėkite savo ir vaiko asmens dokumentus.

Atvykite į Švietimo ir sporto skyrių 319 kab.